fbpx
Społeczna odpowiedzialność biznesu Co to jest i jakie są jej zasady?

Społeczna odpowiedzialność biznesu Co to jest i jakie są jej zasady?

Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli CSR, jest formą działania, którą przyjmują niektóre przedsiębiorstwa. W ten sposób zapobiegają one jakiemukolwiek wpływowi prowadzonej przez nie działalności na otaczające środowisko, tj. na społeczeństwo i środowisko.

W Greenuso przygotowaliśmy ten wpis, aby wyjaśnić na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu, na czym polega i jakie są zasady tej wizji w sektorze biznesu. Zaczynajmy!

Czym jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu?

Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli CSR, to inicjatywy realizowane przez korporacje w celu oceny i przyjęcia odpowiedzialności za dobrobyt społeczny i środowiskowy.

CSR obejmuje przedsiębiorstwo w trzech obszarach: gospodarczym, społecznym i środowiskowym, które mogą być realizowane w praktyce na różne sposoby. Niektóre z nich to wsparcie środowiskowe, filantropia i etyczne traktowanie pracowników.

responsabilidad social corporativa

Odpowiedzialne zarządzanie generuje większą konkurencyjność i zrównoważony rozwój w firmie i przyniesie społeczeństwu wiele korzyści. Jeśli firma wdroży tę wizję w swojej strukturze korporacyjnej, osiągnie wiele korzyści, które przyniosą wielkie korzyści zarówno firmie, jak i społeczeństwu.

Zasady społecznej odpowiedzialności biznesu

Wśród zasad tej wizji w dziedzinie biznesu znajdują się

  • Zobowiązanie, które firma musi przekazać społeczeństwu poprzez swoją działalność.
  • Etyczne postępowanie poprzez praktykę biznesową, która jest akceptowalna dla społeczeństwa.
  • Adaptacyjność społecznej odpowiedzialności biznesu, która może być różna w zależności od celów firmy i środowiska, w którym będzie stosowana.
  • Efektywność środowiskowa, ponieważ społeczeństwo musi mieć dobry standard życia i dobre samopoczucie, ale potrzebuje odpowiedniego środowiska.

Oczywiście, zasady te będą miały sens, gdy będziemy świadomi znaczenia społecznej odpowiedzialności biznesu. Jeśli mamy zamiar otworzyć się na świat, musimy to zrobić w sposób odpowiedzialny i pełen szacunku.

>  Odzież do recyklingu: zabawny sposób na zastosowanie trzech R

Jakie są korzyści płynące z CSR?

Wśród głównych korzyści płynących z odpowiedzialności zarówno dla biznesu, jak i społeczeństwa są następujące:

  • Wydajność pracowników ulega znacznej poprawie dzięki dostępowi do różnych usług, takich jak opieka nad dziećmi.
  • Zapewnienie doskonałej gwarancji satysfakcji klienta, która może być różna – od polityki ochrony danych po integralność danych.
  • Zmniejszenie kosztów, takich jak czynsz, zwolnienia lekarskie, itp.
  • Poprawić reputację i wizerunek firmy, poprzez zaangażowanie w wartości i rozwój ludzki społeczeństwa i dbałość o środowisko.
  • Przyczynia się do zmniejszania ubóstwa i wspierania rozwoju praw człowieka.

Jak dostosować swoją firmę do społecznej odpowiedzialności

Odpowiedzialność społeczna jest jednym z największych wyzwań dla dzisiejszych firm, ponieważ poza zasadami etycznymi, jest częścią przewagi konkurencyjnej i udziału w rynku.

Ale jak można zacząć stosować zasady CSR? Oto kilka kluczy, które przygotowaliśmy:

Przyjęcie polityki ochrony środowiska

Jest dziś wiele firm, które nie znają zakresu swojej działalności i nie prowadzą działań sprzyjających ochronie środowiska oraz rozwojowi gospodarczemu i społecznemu.

Dlatego też działania podejmowane przez każdą firmę można przełożyć na osiągnięcia, które powinny być nie tylko pieniężne. Na przykład projekty społeczne są doskonałą strategią, ponieważ są istotne, a ich wizja jest długoterminowa.

Refleksja nad wpływem CSR

Po wdrożeniu wizji CSR do swojej polityki biznesowej, warto zastanowić się nad tym, jaki wpływ i reperkusje powinny mieć prowadzone działania.

Niektóre firmy mają tendencję do rozwiązywania lub ograniczania niektórych problemów, inne skupiają się jedynie na przyciąganiu ludzi do oferowania im wysokiej jakości miejsc pracy. Ważne jest, aby znaleźć najlepszy sposób, aby wnieść coś do kontekstu, w którym działasz.

Opracowanie programów CSR

Bardzo ważne jest, aby firma posiadała strategie lub wytyczne dotyczące działań, które określają działania, jakie należy opracować. Ponadto musi ona określać, kto będzie odpowiedzialny za ich wykonanie, nadzór i pomiar, jakie zasoby materialne i ludzkie są potrzebne i jakie są terminy ich rozwoju.

>  Odkryj wszystkie zastosowania sody oczyszczonej

Podobnie, jaki jest wymiar programu, który ma być rozwijany, to znaczy, jaki obszar będzie obejmował, społeczny, środowiskowy czy ekonomiczny.

Rozpowszechniać działania

Jeśli środowiskiem, w którym zamierzasz prowadzić działania CSR jest społeczność, grupa społeczna, osoba, itp., musisz poinformować ich o tym, jakie działania zamierzasz prowadzić i jakie będą ich korzyści. Poprawi to wizerunek firmy na rynku i wzmocni relacje ze społeczeństwem.

Uczestniczyć w akcjach charytatywnych

Możesz przyłączyć się do działań na rzecz rozwoju społecznego i środowiskowego prowadzonych przez fundacje, organizacje pozarządowe i innego rodzaju instytucje. Ważną rzeczą jest to, że przyczyniasz się do poprawy jakości życia społeczności i dbałości o środowisko naturalne.

Istnieje wiele firm, które prowadzą działalność charytatywną samodzielnie, wykorzystując własne zasoby; inne przyłączają się do wspólnych projektów z markami lub obszarami podobnymi do swoich własnych.

Po zapoznaniu się z tym, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu, zachęcamy Państwa do wprowadzenia jej w życie w Państwa firmie lub przedsiębiorstwie. Pamiętajmy, że działa ona na podstawowych filarach pozytywnego rozwoju społeczeństwa, praw człowieka i problemów środowiskowych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zapisz się do naszych Newsletters