fbpx
Odnawialne źródła energii Czym są i dlaczego warto z nich korzystać?

Odnawialne źródła energii Czym są i dlaczego warto z nich korzystać?

Konieczne jest zrozumienie zasadności korzystania z energii odnawialnej, zwłaszcza w czasach, gdy planeta cierpi – w coraz większym stopniu – z powodu zużycia związanego z zaspokajaniem naszego zapotrzebowania na surowce.

Z drugiej strony, przy wykorzystaniu tradycyjnych źródeł energii, zanieczyszczenie spowodowane emisją dwutlenku węgla rośnie z każdym rokiem.

Zastąpienie tradycyjnej energii energią odnawialną jest przyjazne dla środowiska, ponieważ eliminuje duże i zanieczyszczające emisje gazów cieplarnianych.

Zmiana energii, z której korzystamy na co dzień, to tylko jeden z kroków, które należy podjąć, aby znacząco przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia.

Dołącz do korzystania z odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii w swoim domu, poznając każdy z nich i sprawdzając, który z nich jest odpowiedni dla Twojego stylu życia.

czym są odnawialne źródła energii?

¿Qué son las energías renovables?

Energia odnawialna to rodzaj energii, która ma naturalne pochodzenie i jest nieskończona.

Mówi się, że energia odnawialna jest nieskończona lub niewyczerpana, ponieważ jest w stanie naturalnie się regenerować i ponieważ ma dużą ilość zawartej w sobie energii.

Do ich produkcji nie jestwykorzystywane żadne paliwo , więc nie wytwarzają one zanieczyszczeń, które trafiają do środowiska.

Rodzaje energii odnawialnej

Tipos de energías renovables

Ogólnie rzecz biorąc, rodzaje energii odnawialnej pochodzą ze słońca, wody, biomasy lub wiatru.

Te naturalne zasoby są przetwarzane za pomocą narzędzi, które przekształcają je w energię elektryczną.

Niektóre z rodzajów alternatywnych źródeł energii, które są często wykorzystywane do konwersji na energię elektryczną to:

Energia słoneczna

Energia słoneczna pozyskiwana jest z promieniowania emitowanego przez słońce. Energia słoneczna dzieli się na trzy rodzaje: termiczną, fotowoltaiczną i pasywną.

>  Oto korzyści płynące z recyklingu papieru

Energia słoneczna termiczna jest uzyskiwana poprzez ogrzewanie substancji – zwykle wody – w elektrowni słonecznej termicznej za pomocą promieniowania słonecznego.

Proces ten wytwarza energię wymaganą do napędzania alternatorów generujących energię elektryczną.

Fotowoltaiczna energia słoneczna przekształca energię słoneczną w energię elektryczną za pomocą urządzenia transportującego promieniowanie słoneczne, zwanego fotowoltaiką.

Wreszcie, pasywna energia słoneczna jest wytwarzana poprzez wykorzystanie promieniowania słonecznego jako sposobu pozyskiwania energii , ale bez przechodzenia przez proces transformacji.

Energia wodna

Energia wodna jest wytwarzana w elektrowniach, w których woda przepływa przez zaporę z dużą prędkością i siłą.

Siła spadającej wody przekazuje swoją energię do turbin hydraulicznych, które dzielą się wytworzoną energią z generatorami, które przekształcają ją w energię elektryczną.

Energia wiatru

Energia wiatru jest wytwarzana poprzez wykorzystanie energii wiatru do przekształcenia jej w energię elektryczną.

Ten rodzaj energii jest rozwijany zgodnie z typami turbin wiatrowych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej.

Pierwszym z nich jest tradycyjna energia lądowa, w której duże wiatrakisą budowane w celu przekształcenia energii prądów powietrznych w energię elektryczną.

Drugim rodzajem energii jest morska energia wiatrowa, która wykorzystuje prądy powietrzne wytwarzane w morzu z dużą siłą i prędkością.

Biomasa

Biomasa to alternatywne źródło energii, w którym spalane są odpady organiczne, które ludzie deponują w swoich pojemnikach na surowce wtórne.

Energia geotermalna

Energia geotermalna jest uzyskiwana poprzez wykorzystanie ciepła emitowanego z jądra Ziemi przez elektrownie, które znajdują się na obszarach zbiorników wodnych.

Złoża, z których produkowana jest energia geotermalna, to gorąca woda lub suche złoża.

Zalety korzystania z odnawialnych źródeł energii

Ventajas del uso de las energías renovables

Odnawialne lub alternatywne źródła energii mają ogromne zalety dla środowiska i gospodarki danego kraju.

Ponieważ są to energie pozyskiwane z naturalnych źródeł, takich jak powietrze, słońce lub woda, można je łatwo zregenerować.

>  Globalne ocieplenie i jego skutki dla planety

Co więcej, są łatwe w użyciu podczas przekształcania energii w energię elektryczną.

jakie są ich zalety i cechy wspólne? Czytaj dalej, aby się dowiedzieć.

Generują źródła zatrudnienia

Elektrownie i branże, w których przetwarzana jest energia, potrzebują ludzi do pracy w procesie budowy.

Ponadto wymagają również osób do przeprowadzania codziennej konserwacji i obsługi każdego z obszarów ich działania.

Czyste i bezpieczne dla środowiska

Żadna z energii odnawialnych nie jest wykorzystywana ani przekształcana, więcnie emitują one gazów cieplarnianych.

Podobnie, tylko niewielka ilość dwutlenku węgla jest emitowana podczas budowy niektórych projektów.

Znaczenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i ich wpływ na środowisko naturalne

Importancia del uso de las energías renovables y su impacto en el medio ambiente

Energia wodna jest najczęściej wykorzystyw anym źródłem energii na świecie. Kolejne miejsca zajmują energia wiatrowa, energia słoneczna i fotowoltaiczna energia słoneczna.

Jest to oznaka pracy, jaką kraje wykonują, aby przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska i osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju.

Wykorzystanie energii odnawialnej pomoże drastycznie zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenekwęgla.

Na co więc czekasz, aby zacząć korzystać z energii odnawialnej? Zróbmy to, zanim będzie za późno dla naszej planety.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zapisz się do naszych Newsletters