fbpx
Certyfikacja ISO 14001: poznaj wszystkie szczegóły

Certyfikacja ISO 14001: poznaj wszystkie szczegóły

W ostatnich latach często słyszy się o certyfikacji ISO 14001 w kontekście gastronomii. Certyfikaty te mają duży wpływ na działalność hotelarską i gastronomiczną, dlatego należy się z nimi zapoznać i rozpocząć poszukiwania certyfikatów dla swojej firmy.

Dowiedz się, czym jest certyfikat ISO 14001, jakie są inne certyfikaty ISO, jaka jest ich przydatność i jak uzyskać certyfikat ISO 14001, aby udowodnić, że Twoja firma z powodzeniem spełnia wymogi zarządzania środowiskowego.

Co to jest certyfikat ISO 14001?

Zarządzanie środowiskowe zgodne z normą ISO 14001

Certyfikaty ISO są gwarancją, że firma spełnia wymagania jednej z normISO.

Innymi słowy, certyfikaty te poświadczają wykonanie każdej z czynności i zgodność z normami składającymi się na przepisy ISO.

W przypadku certyfikacji ISO 14001 odnosi się to do dokumentów potwierdzających przestrzeganie zasad właściwego zarządzania środowiskiem w firmie.

W ten sposób Twoi klienci i dostawcy będą wiedzieli, że jesteś firmą, która prowadzi swoją działalność z myślą o środowisku.

Unikniesz także negatywnego wpływu, eliminując zachowania, które zwiększają zmiany klimatyczne.

Korzyści wynikające z certyfikacji ISO 14001

Certyfikacja ISO 14001 przynosi szereg korzyści biznesowych, począwszy od poprawy wizerunkufirmy.

Jak już wspomniano, klienci i pracownicy firmy zauważają zaangażowanie w sprawy środowiska, a ich zaufanie do firmy wzrasta.

Otwiera to również drzwi do zawierania sojuszy z firmami zainteresowanymi Twoją pracą.

Z drugiej strony, łatwiej jest podejmować decyzje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem, ponieważ każde działanie musi być zgodne z planem działania ustanowionym dla zarządzania środowiskowego.

Certyfikacja ISO 14001 w branży hotelarskiej i gastronomicznej

Zarządzanie środowiskiem w rekultywacji

Hotelarstwo i gastronomia to branże, które charakteryzują się ogromnym zużyciem zasobów, takich jak woda i różne surowce.

Dlatego ważne jest, aby wszystkie firmy z tego sektora były zachęcane do uzyskania certyfikatu ISO 14001.

>  Jak zorganizować charytatywną imprezę cateringową

Norma ta umożliwia podjęcie odpowiednich działań w celu zmniejszenia zużycia energii, a tym samym wpływu przedsiębiorstwa na ekosystem.

Korzyści z rozpoczęcia procesu certyfikacji ISO 14001 są widoczne w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.

Zaczynasz mądrze zarządzać swoimi zasobami, unikając konieczności odnawiania zapasów produktów w krótkich okresachczasu.

Zauważysz też, że rachunki za usługi biznesowe będą coraz niższe, co pozwoli Ci ograniczyć wydatki i cieszyć się zyskami.

Ponadto, wierzcie lub nie, ale klienci wolą firmy posiadające certyfikat ISO 14001 od tych, które go nie posiadają, ponieważ dostrzegają zmiany i ulepszenia wynikające z zarządzania środowiskowego.

Wdrażanie certyfikacji zarządzania środowiskowego ISO

Aby prawidłowo wdrożyć normę ISO 14001, czyli certyfikat zarządzania środowiskowego, należy wykonać kilka kroków.

Zapoznaj się z ich poleceniem i zacznij zmieniać swoją firmę tak, aby stała się jej najlepszą wersją.

Zapoznanie się z wymaganiami procesu certyfikacji ISO 14001

Przede wszystkim należy zapoznać się z wymaganiami, które należy spełnić w procesie certyfikacji ISO 14001.

Po dokładnym zapoznaniu się z wymaganiami należy przeanalizować, które z nich można spełnić natychmiast, a które należy wdrożyć w odpowiednim czasie.

W ten sposób można rozpocząć wdrażanie zmian w zarządzaniu i spełnić wymagania, bez wpływu na zarządzanie i obsługę przedsiębiorstwa.

Opracuj plan działania obejmujący zarządzanie środowiskiem

Oprócz znajomości harmonogramów ważne jest, aby wszystkie informacje dotyczące zarządzania środowiskiem ująć w plan działania.

W dokumencie tym zostaną wyszczególnione wszystkie działania, które należy podjąć, terminy, osoby odpowiedzialne za ich wykonanie oraz przełożeni.

Przykłady tego, co powinien zawierać plan działania, to podstawowe procedury biznesowe i reforma polityki wewnętrznej , a także instrukcje i najlepsze praktyki, których należy przestrzegać w ciągu dnia.

W ten sposób cały personel będzie miał dostęp do odpowiednich informacji umożliwiających dostosowanie się do zmian w zarządzaniu środowiskowym i ułatwiających ten proces.

Ponadto plan działania powinien być poparty ścisłym udokumentowaniem działań, które zostały pomyślnie przeprowadzone, oraz ich dat, aby można było je uzasadnić przy ubieganiu się o certyfikację.

Skonsultuj się z certyfikatorem w sprawie jakości swojego planu

Jeśli nie masz pewności co do skuteczności swojego planu działania, nie przejmuj się.

>  Do czego to służy i jakie są korzyści z bazylii

Można zaplanować audyt przed końcowym przeglądem certyfikatora, aby sprawdzić, jak sprawnie funkcjonuje system zarządzania i czy konieczne są jakieś zmiany.

Po zatwierdzeniu audytu wewnętrznego, można zdecydować się na oficjalny audyt przeprowadzany przez członków ISO, którzy szczegółowo ocenią każdy etap zarządzania.

Weryfikacja ISO może zająć trochę czasu, ponieważ w ciągu dniasprawdzana jest dokumentacja i praktyki personelu.

Jeśli audyt wypadnie pomyślnie, zostanie wydany certyfikat ISO 14001, który jest ważny przez trzy lata.

Z drugiej strony, jeśli podczas przeglądu nie zostaną spełnione oczekiwania, należy usunąć niedociągnięcia w zarządzaniu i ponownie ubiegać się o certyfikację.

Audyty te mogą być kontynuowane także po uzyskaniu certyfikatu ISO 14001. Zapewni to utrzymanie właściwego zarządzania, dostosowanego do potrzeb i niedociągnięć przedsiębiorstwa.

Inne rodzaje certyfikacji ISO

Przedsiębiorstwa hotelarskie i gastronomiczne potrzebują nie tylko certyfikatu ISO 14001. Istnieją inne certyfikaty ukierunkowane na różne dziedziny, nie tylko na kwestie środowiskowe. Przyjrzyjmy się, czym one są, abyś mógł zastanowić się, czy powinieneś je otrzymać.

ISO 39001

Certyfikacja ISO 39001 odpowiada bezpieczeństwu, które musi istnieć w ruchu drogowym na drogach i innych szlakach lądowych.

W takim przypadku należy zastosować oznakowanie i środki promujące bezpieczeństwo ruchu drogowego, aby uniknąć wszelkich wypadków, które mogłyby być spowodowane brakiem wskazówek.

ISO 5001

Z drugiej strony, certyfikacja ISO 5001 jest ukierunkowana na zarządzanie energią.

Każda firma, która chce uzyskać ten certyfikat, musi przestrzegać procesów, które ograniczają nadmierne zużycie energii, i przejść do stanu efektywności energetycznej.

ISO 45001

Powszechną certyfikacją ISO dla każdej firmy jest 45001.

Świadectwo to dotyczy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w miejscu pracy.

Firmy muszą wykazać, że zawsze i w każdych okolicznościach dbają o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników.

ISO 9001

ISO 9001 to norma określająca, jak powinno wyglądać dobre zarządzanie jakością.

W ten sposób firmy zawsze utrzymują ten sam poziom jakości we wszystkich realizowanych procesach produkcyjnych.

ISO 22301

Zorientowana na biznes, norma ISO 22301 ma na celu zagwarantowanie dobrze wdrożonej ciągłościdziałania.

Innymi słowy, każda firma musi wiedzieć, kiedy powinna poprawić swoją zdolność i określić, jakie ryzyko można podjąć bez szkody dla firmy.

ISO 27001

Wreszcie, norma ISO 27001 odnosi się do zarządzania informacjami.

Jest to certyfikat, który mogą posiadać tylko te firmy, które nie naruszają standardów bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania informacji i danych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zapisz się do naszych Newsletters