fbpx
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Wat is het en wat zijn de principes ervan?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Wat is het en wat zijn de principes ervan?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen of MVO is een vorm van actie die sommige bedrijven ondernemen. Op deze manier voorkomen ze dat de activiteit die ze uitvoeren enige invloed heeft op het omringende milieu, d.w.z. de maatschappij en het milieu.

Bij Greenuso hebben we deze inzending voorbereid om uit te leggen wat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is, waar het uit bestaat en wat de principes van deze visie zijn in het bedrijfsleven. Laten we aan de slag gaan!

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of MVO, zijn de initiatieven die bedrijven nemen om hun verantwoordelijkheid voor sociaal en milieukundig welzijn te evalueren en te nemen.

MVO omvat een bedrijf op drie gebieden: economisch, sociaal en milieu, die op verschillende manieren in de praktijk kunnen worden gebracht. Sommige daarvan zijn milieubescherming, filantropie en ethische behandeling van werknemers.

responsabilidad social corporativa

Verantwoordelijk management genereert een grotere concurrentiekracht en duurzaamheid in het bedrijf en zal meerdere voordelen voor de samenleving genereren. Als een bedrijf deze visie in zijn bedrijfsstructuur implementeert, zal het meerdere voordelen behalen die grote voordelen opleveren voor zowel het bedrijf als de maatschappij.

Principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen

De principes van deze visie op zakelijk gebied zijn onder andere

  • De verbintenis die de onderneming moet aangaan met de samenleving door middel van haar activiteiten.
  • Het ethisch handelen door middel van de praktijk van het zakendoen dat aanvaardbaar is voor de samenleving.
  • Het aanpassingsvermogen van maatschappelijk verantwoord ondernemen dat kan variëren afhankelijk van de doelstellingen van het bedrijf en de omgeving waarin het zal worden toegepast.
  • Milieuprestaties, aangezien de samenleving een goede levensstandaard en welzijn moet hebben, maar een adequate omgeving nodig heeft.
>  Fotovoltaïsche zonnetegels: uw meest ecologische woning

Natuurlijk hebben deze principes zin als we ons bewust zijn van het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als we ons willen openstellen voor de wereld, moeten we dat op een verantwoordelijke en respectvolle manier doen.

Wat zijn de voordelen van MVO?

De belangrijkste voordelen van verantwoordelijkheid voor zowel het bedrijfsleven als de samenleving zijn de volgende:

  • De productiviteit van de werknemers wordt aanzienlijk verbeterd door de toegang tot verschillende diensten, zoals kinderopvang.
  • Het bieden van een uitstekende klanttevredenheidsgarantie, die kan variëren van beleid voor gegevensbescherming tot gegevensintegriteit.
  • Kosten verlagen, zoals huur, medisch verlof, enz.
  • De reputatie en het imago van het bedrijf verbeteren, door zich in te zetten voor de waarden en de menselijke groei van de maatschappij en de zorg voor het milieu.
  • Draagt bij aan de vermindering van de armoede en de bevordering van de ontwikkeling van de mensenrechten.

Hoe past u uw bedrijf aan met maatschappelijke verantwoordelijkheid

Het hebben van sociale verantwoordelijkheid is een van de grootste uitdagingen voor bedrijven vandaag de dag, aangezien het naast ethische principes deel uitmaakt van de concurrentie- en marktaandeelvoordelen.

Maar hoe kun je de principes van MVO gaan toepassen? Hier zijn enkele sleutels die we hebben voorbereid:

Vaststelling van het milieubeleid

Er zijn vandaag de dag veel bedrijven die zich niet bewust zijn van de omvang van hun bedrijfsactiviteiten en die geen acties ondernemen die de zorg voor het milieu en de economische en sociale ontwikkeling ten goede komen.

Daarom kunnen de acties van elk bedrijf worden vertaald in prestaties, die niet alleen geldelijk moeten zijn. Sociale projecten zijn bijvoorbeeld een uitstekende strategie, omdat ze relevant zijn en hun visie op de lange termijn gericht is.

>  Wat doen plastic eilanden met ons?

Denk na over de impact van MVO

Na de implementatie van de visie op MVO in uw bedrijfsbeleid is het raadzaam om na te denken over wat u wilt dat de impact en de gevolgen van de uitgevoerde activiteiten zijn.

Sommige bedrijven hebben de neiging om sommige problemen op te lossen of te verminderen, andere richten zich alleen op het aantrekken van mensen om hen kwaliteitsbanen aan te bieden. Het gaat erom de beste manier te vinden om iets bij te dragen aan de context waarin je opereert.

Ontwikkelen van MVO-programma’s

Het is zeer belangrijk dat het bedrijf strategieën of richtlijnen voor actie heeft die de te ontwikkelen acties specificeren. Ook moet worden aangegeven wie verantwoordelijk is voor de uitvoering, het toezicht en de meting ervan, welke materiële en personele middelen nodig zijn en wat de termijnen zijn voor de ontwikkeling ervan.

Evenzo, wat is de dimensie van het te ontwikkelen programma, dat wil zeggen, welk gebied het zal bestrijken, sociaal, ecologisch of economisch.

Verspreid de acties

Als de omgeving waar u de MVO-acties gaat uitvoeren een gemeenschap, een sociale groep, een persoon, enz. is, moet u hen informeren over welke activiteiten u gaat uitvoeren en wat de voordelen ervan zullen zijn. Dit zal het bedrijfsimago in de markt verbeteren en de relatie met de samenleving versterken.

Deelnemen aan liefdadigheidsacties

U kunt zich aansluiten bij initiatieven voor sociale en milieuontwikkeling die worden uitgevoerd door stichtingen, NGO’s en andere soorten instellingen. Het belangrijkste is dat je een zandkorrel bijdraagt aan de verbetering van de levenskwaliteit van de gemeenschappen en de zorg voor het milieu.

Er zijn veel bedrijven die op eigen kracht en met eigen middelen liefdadigheidsactiviteiten uitvoeren; anderen sluiten zich aan bij gezamenlijke projecten met merken of gebieden die vergelijkbaar zijn met die van henzelf.

Nadat we hebben geleerd wat maatschappelijk verantwoord ondernemen is, moedigen we u aan om het in uw bedrijf of onderneming in de praktijk te brengen. Vergeet niet dat het de fundamentele pijlers vormt voor de positieve ontwikkeling van de samenleving, de mensenrechten en de milieuproblematiek.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Abonneren op onze nieuwsbrieven