fbpx

Privacybeleid

In overeenstemming met de bepalingen van de Organieke Wet 15/1999, van 13 december, betreffende de bescherming van de persoonsgegevens (LOPD) en het Koninklijk Besluit 1720/2020, informeren wij u dat alle door u verstrekte persoonsgegevens zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand met persoonsgegevens dat onder de verantwoordelijkheid van ENVALIA GROUP wordt gecreëerd en onderhouden met als doel het beheer van de contractuele relatie te vergemakkelijken. Klanten kunnen te allen tijde hun recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet (A.R.C.O.) uitoefenen door dit schriftelijk aan te vragen met vermelding van de datum, de originele handtekening en samen met een eventuele kopie van een identificatiedocument (identiteitskaart, paspoort,…) dat hun identiteit bewijst aan ENVALIA GROUP Reference Personal Data C/Anselmo Clavé P.I Matacàs Nave 31, 08980, Sant Feliu de Llobregat, BARCELONA of per e-mail aan info@greenuso.es onder dezelfde voorwaarden.

ENVALIA GROUP verplicht zich tot het nakomen van de geheimhoudingsplicht met betrekking tot de persoonsgegevens en van de plicht om deze te bewaren, zelfs na afloop van de contractuele relatie, en garandeert dat wij over de wettelijke en technologische veiligheidsmaatregelen beschikken die vereist zijn door de wet.

De klant geeft ENVALIA GROUP toestemming om van deze laatste reclame te ontvangen voor haar diensten of producten of die van derden. Indien de opdrachtgever geen reclame-uitingen wenst te ontvangen, kan hij/zij zijn/haar recht van verzet als bedoeld in lid 1 uitoefenen.

Onze website maakt gebruik van cookies en bestanden die ons in staat stellen om de activiteit van de gebruikers te kennen. De tool die wordt gebruikt om de bezoeken die het portaal ontvangt te volgen en te analyseren is Google Analytics.

De cookies die op de portaalpagina’s kunnen worden gebruikt, zijn gekoppeld aan de browser van de computer en geven niet de identiteit van de gebruiker aan (Anonieme Gebruiker).

De gebruiker heeft de mogelijkheid om de verwerking van gegevens of informatie te weigeren door het gebruik van cookies te weigeren via de juiste instellingen. Om uw computer te configureren voor het ontvangen van cookies en om te voorkomen dat deze op uw harde schijf worden geïnstalleerd, dient u de instructies van uw browser te raadplegen. Door het gebruik van het portaal stemt de gebruiker in met de verwerking van informatie over de gebruiker door Google op de aangegeven wijze en voor de aangegeven doeleinden.

Abonneren op onze nieuwsbrieven