fbpx
Jak obliczyć ślad węglowy Twojej restauracji?

Jak obliczyć ślad węglowy Twojej restauracji?

Każda firma, w tym restauracje, w swojej codziennej działalności wywiera negatywny wpływ na środowisko. Ten szkodliwy dla naszej planety proces nazywany jest śladem ekologicznym restauracji

czy chcesz wiedzieć, jak duży jest ślad ekologiczny Twojej restauracji? Doskonale! Ponieważ dziś wyjaśnimy szczegółowo , czym jest ślad ekologiczny w gastronomii, jak go obliczyć i jakie działania można podjąć, aby go zmniejszyć.

Zostań do końca i dowiedz się wszystkiego, co współczesne restauracje robią, aby zminimalizować swój ślad ekologiczny– nasza planeta będzie Ci za to wdzięczna!

jaki jest ślad ekologiczny restauracji?

Na początek wyjaśnijmy definicję śladu ekologicznego restauracji. Tak jak każdy człowiek ma mniejszy lub większy wpływ na środowisko, w zależności od swojego stylu życia, tak samo jest w przypadku firm restauracyjnych.

Codzienne czynności wykonywane przez restaurację w ramach bieżącego zarządzania powodują powstawanie gazów cieplarnianych, zużywają nadmierną ilość energii i generują odpady, które mają negatywny wpływ na naszą planetę. Miarą tego negatywnego wpływu jest to, co nazywamy śladem ekologicznym restauracji.

Zielona restauracja troszczy się o ślad węglowy

Jak wiadomo, Ziemia realizuje pewne cykle, wytwarzając zasoby, które zużywamy. Jednak wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na te zasoby, Ziemia poważnie ucierpiała, nie mogąc zakończyć tych cykli.

W związku z tym zdolność przedsiębiorstw zajmujących się przywracaniem środowiska do zużywania zasobów, zanim planeta zdąży zakończyć cykl ich regeneracji, powoduje poważne zakłócenie równowagi w środowisku. To sprawia, że ślad ekologiczny w gastronomii jest bardzo duży.

Wielu właścicieli restauracji, świadomych negatywnego wpływu swojej działalności na środowisko, podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie pozostawianego przez siebie śladu ekologicznego.

jak można obliczyć ślad ekologiczny działalności gastronomicznej?

Obliczanie śladu ekologicznego restauracji jest bardzo ważne, ponieważ pozwala uzyskać dokładniejszy obraz wpływu, jaki firma wywiera na środowisko.

>  Jak zarządzać zaopatrzeniem gastronomicznym? 6 skutecznych działań dla Twojej restauracji

Na szczęście coraz więcej restauracji, kawiarni i innych firm z branży hotelarsko-gastronomicznej, zdając sobie sprawę z rosnącego problemu zanieczyszczenia środowiska, kalkuluje i angażuje się w minimalizowanie negatywnych skutków swojej działalności.

Jeśli prowadzisz działalność gastronomiczną, możesz również obliczyć wielkość śladu ekologicznego swojego lokalu. W ten sposób możesz zacząć podnosić świadomość i wprowadzać zmiany, które zmniejszą wpływ branży hotelarskiej na środowisko . Oto jak:

Obliczanie śladu ekologicznego opiera się na następujących dwóch czynnikach:

  • Podaż: Jest to naturalna zdolność ziemi do generowania zasobów i ponownego ich odtwarzania. Jest on oparty na produktywności gruntów rolnych, zwierząt gospodarskich, pastwisk, lasów itp. na obszarze lub w regionie, w którym znajduje się restauracja
  • Popyt: Jest to część ziemi, którą zajmujemy, aby wyprodukować zasoby, które zużywamy. Innymi słowy, jest to część ziemi, z której pozyskujemy produkty zaspokajające nasze potrzeby.

Analiza porównawcza tych dwóch czynników zadecyduje o samowystarczalności lub o tym, czy w mieście, w którym znajduje się restauracja, istnieje deficyt ekologiczny.

jak można zmniejszyć ślad ekologiczny restauracji?

W ostatnich latach wzrosła liczba osób poszukujących restauracji, które spełniają normy ekologiczne. Dlatego też wiele firm z branży hotelarsko-gastronomicznej zdecydowało się podjąć pewne działania, aby zmniejszyć swójwpływ naśrodowisko i stać się bardziej ekologicznymi i zrównoważonymi.

Lokalne składniki, aby zmniejszyć ślad węglowy

Abyś nie został pominięty w tym niezbędnym trendzie ekologicznym w sektorze hotelarskim, pokażemy Ci, jak zmniejszyć wpływ branży hotelarskiej na środowisko. Oto kilka wskazówek, jak sprawić, by Twoja firma była bardziej zrównoważona i ekologiczna:

Używaj produktów sezonowych

Chociaż może to ograniczyć liczbę stałych dań w menu, jest to środek, który poważnie pomaga środowisku i znacząco zmniejsza ślad ekologiczny. Używając wyłącznie produktów zgodnych z naturalnym cyklem pór roku, szanujesz i uczestniczysz w cyklu, w którym ziemia wytwarza te produkty.

Używanie produktów lokalnych i zmniejszanie śladu węglowego

Węgiel jest gazem cieplarnianym i główną przyczyną globalnego ocieplenia. Dlatego należy korzystać z produktów lokalnych, ponieważ takie działanie pomaga zmniejszyć ilość CO2, który jest uwalniany do środowiska wraz z żywnością transportowaną z dalszych odległości.

Z drugiej strony, zmniejszenie ilości CO2 uwalnianego podczas transportu żywności nie tylko pomaga środowisku. Kupując produkty lokalne, przyczyniasz się do wzmocnienia lokalnej gospodarki.

>  Jak wprowadzić zrównoważone nawyki w restauracji: poznaj 16 najważniejszych z nich

Zwracaj uwagę na pochodzenie swoich produktów

Upewnij się, że większość Twoich dostawców surowców wytwarza certyfikowane produkty ekologiczne. Oznacza to, że mięso pochodzi z gospodarstw, w których zwierzęta są hodowane z poszanowaniem ich dobrostanu, a ryby są pozyskiwane z morza przy użyciu zrównoważonych technik

Zarządzaj odpadami

Używaj różnych pojemników do segregacji odpadów, takich jak szkło, plastik, papier itp. w celu ułatwienia recyklingu. Odpady organiczne można nawet wykorzystać do produkcji kompostu, co może być bardzo pomocne w regeneracji zużytych zasobów naturalnych.

Preferuj produkty ulegające biodegradacji

Zaopatrując się w produkty jednorazowego użytku, takie jak pojemniki na żywność i napoje na wynos, serwetki, słomki, zawsze wybieraj produkty ulegające biodegradacji. Obecnie na rynku dostępna jest niezliczona ilość produktów ulegających biodegradacji, takich jak bambus, kukurydza itp.

Oszczędzaj energię

Oszczędność energii ma ogromne znaczenie dla zmniejszenia śladu ekologicznego. W branży hotelarskiej używa się wielu urządzeń elektrycznych, a ich ciągłe używanie prowadzi czasem do marnowania energii. Dlatego odłączaj od prądu urządzenia, których nie używasz, a jeśli to możliwe, kupuj urządzenia elektroniczne z technologią ekologiczną. Te drobne działania mogą przynieść duże zmiany.

Zwiększanie świadomości wśród pracowników

Niewątpliwie, aby zminimalizować ślad ekologiczny zakładu, należy wprowadzić duże zmiany w zarządzaniu. Potrzebna jest więc współpraca całego personelu. Przeszkolić pracowników, aby rozumieli przyczyny i korzyści dla środowiska wynikające z wprowadzanych zmian. W ten sposób działania będą trwały przez dłuższy czas.

Oszczędzaj wodę

Woda jest najważniejszym zasobem, jaki posiadamy, zarówno w życiu, jak i w branży hotelarskiej, dlatego musimy o nią dbać. W hotelarstwie woda jest najczęściej wykorzystywanym zasobem, dlatego należy uważać, jak się z nią obchodzić.

Konserwacja kranów w łazienkach i kuchniach w celu uniknięcia przecieków. Zainstaluj systemy minimalizacji odpadów w toaletach, zmywarkach do naczyń, ekspresach do kawy i innych urządzeniach, aby uniknąć powstawania odpadów.

Optymalizacja zapasów

Zdarza się, że kupując produkty w dużych ilościach, wiele z nich ulega uszkodzeniu, co generuje straty i większą ilość odpadów. Dlatego też w przypadku firm cateringowych najlepszym rozwiązaniem jest staranna inwentaryzacja i etykietowanie produktów, które mamy w magazynie, aby uniknąć marnowania żywności.

Wreszcie masz świadomość, od czego zależy ślad ekologiczny Twojej restauracji. Jeśli więc chcesz przyłączyć się do zmian, uczynić swoją firmę zrównoważoną i przyczynić się do dbałości o środowisko, powinieneś zacząć ograniczać ślad ekologiczny swojej restauracji.

Musisz to zrobić i wiesz, jak to zrobić – zacznij działać!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zapisz się do naszych Newsletters