fbpx
Jak stworzyć podręcznik zrównoważonego rozwoju dla swojego hotelu?

Jak stworzyć podręcznik zrównoważonego rozwoju dla swojego hotelu?

Hotelarstwo to dziedzina, w której można podjąć działania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, które nie tylko przyczynią się do pozostawienia przyjaznego śladu na naszej planecie, ale także do przyciągnięcia gości. Dzieje się tak dlatego, że osoby, które są świadome tego problemu, będą chciały dokonać rezerwacji.

W tym celu należy jednak opracować podręcznik zrównoważonego rozwoju dla swojego hotelu. Naprawdę skuteczny, z dobrze zdefiniowanymi celami, służący jako przewodnik do udanej adaptacji do zrównoważonego terenu.

O tym właśnie opowiemy w tym artykule i zachęcamy do zapoznania się z jego szczegółami.

Podręcznik zrównoważonego rozwoju dla Twojego hotelu: co to jest?

Jest to dokument tekstowy określający szereg celów, które poprowadzą przedsiębiorstwo hotelarskie ku zrównoważonej przyszłości. Dzięki temu działalność hotelu nie będzie miała wpływu na ekosystem i przyczyni się do rozwoju lokalnej gospodarki.

Aby działalność hotelu była naprawdę zrównoważona, musi on zachować równowagę pomiędzy sferą ekonomiczną, społeczną i środowiskową. Oznacza to, że nie wszystko zależy od podejmowania działań przyjaznych dla środowiska, ale także od promowania zatrudnienia, nowych możliwości biznesowych w danej miejscowości itp.

Przewodnik tworzenia podręcznika zrównoważonego rozwoju hotelu w 5 krokach

Obecnie branża hotelarska ma do czynienia z ważną grupą gości, którzy są świadomi konieczności dbania o naszą planetę. Dlatego przedsiębiorcy działający w tym sektorze muszą wdrożyć plan zrównoważonego rozwoju.

Takiego, który będzie w stanie odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie w sektorze hotelarskim, a jednocześnie pomoże Ci poprawić wizerunek Twojej marki. Dowiedzmy się zatem, co należy zrobić w poniższych wierszach:

>  Ekologiczna kawa dla barów

1. Przeanalizuj swoją obecną sytuację w zakresie zrównoważonego rozwoju

Aby stworzyć podręcznik zrównoważonego rozwoju dla swojego hotelu, musisz najpierw dowiedzieć się, jak wygląda Twoja obecna sytuacja w zakresie zrównoważonego rozwoju. Oznacza to, że należy obliczyć swój ślad węglowy oraz przeanalizować zużycie wody i energii elektrycznej.

Należy również udokumentować praktyki związane ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (CSR) oraz inne społeczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty działalności hotelu. Jest to punkt wyjścia do opracowania nowych celów zrównoważonego rozwoju.

2. Określenie zrównoważonych celów, do których należy dążyć

Kiedy już będziesz miał jasność co do obecnej sytuacji swojej firmy hotelarskiej, nadszedł czas na podjęcie działań. W tym celu należy stworzyć listę jasnych celów, które będą wyznaczać nową, zrównoważoną ścieżkę rozwoju.

Na tym etapie ważne jest, aby Twoje cele były realne, osiągalne i skutecznie odnosiły się do obszarów wymagających poprawy w działalności hotelu. Należy także opracować plan komunikacji wewnętrznej, tak aby cały zespół wiedział o nowych inicjatywach i pomagał w osiąganiu wyników.

3. Pomyśl o istocie swojego hotelu

Ważne jest, by opracować podręcznik zrównoważonego rozwoju dla hotelu korporacyjnego, który będzie dostosowany do istoty jego działalności. W tym celu należy wziąć pod uwagę jego koncepcję, misję, wizję, wartości i cele biznesowe, tak by zagwarantować udaną adaptację

Istota Twojego hotelu zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju

Jest to ważny krok, który należy rozważyć, jeśli naprawdę chcesz stworzyć optymalny podręcznik dla swojej firmy noclegowej. Taki, w którym cele zrównoważonego rozwoju są zgodne ze strategiami biznesowymi

4. Ustalenie planu komunikacji

Podręcznik zrównoważonego rozwoju hotelu nie będzie kompletny, jeśli nie opracujesz planu przekazywania informacji o nowych podstawach zrównoważonego rozwoju hotelu różnym grupom odbiorców. Należy informować gości, partnerów biznesowych i dostawców.

W ten sposób można wywrzeć znaczący wpływ w oczach rynku. Wszyscy będą wiedzieć, że jesteś zainteresowany podejmowaniem działań na rzecz ochrony planety i będą lepiej postrzegać Twoją markę.

>  Do czego to służy i jakie są korzyści z bazylii

5. Pomiar, ocena i przeprojektowanie

Wreszcie, istotne jest ustalenie terminów realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Chodzi o to, aby ocenić, czy nowe działania przynoszą pozytywne rezultaty, a w przypadku stwierdzenia niepowodzeń – przeprojektować je i iść dalej.

Radzimy także, aby wiernie trzymać się swoich zrównoważonych celów, ponieważ trzymanie się planu pozwoli uniknąć prawdopodobieństwa popełnienia błędów. Jesteśmy jednak całkowicie pewni, że jeśli będziesz postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami, wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Wskazówki, jak stworzyć zrównoważony hotel i pozostawić przyjazny ślad na naszej planecie

Jeśli zastanawiasz się, jak stworzyć zrównoważony hotel, w tej części artykułu zdradzimy Ci, jak to zrobić.

zobacz!

Energie odnawialne

Podręcznik zrównoważonego rozwoju hotelu: jak wnieść swój wkład

Radzimy, aby w swojej działalności hotelarskiej wykorzystywać odnawialne źródła energii. Dzięki temu zużycie energii elektrycznej, klimatyzacji i chłodnictwa nie będzie miało negatywnego wpływu na nasz ekosystem.

Oświetlenie LED

Oświetlenie LED to realne rozwiązanie pozwalające zmniejszyć zużycie energii o 80%. Pomaga to nie tylko zaznaczyć swój ekologiczny ślad na rynku hotelarskim, ale także zaoszczędzić koszty

Systemy oszczędnego gospodarowania wodą

Ważne jest, aby stworzyć w hotelu systemy ponownego wykorzystania wody, na przykład w automatycznych toaletach lub mechanizmach nawadniających. Pozwoli to zmniejszyć zużycie wody o 50%.

Mniej odpadów

Pracuj nad zmniejszeniem ilości odpadów w swoim hotelu. W tym celu radzimy wykorzystać odpady organiczne z jedzenia do zrobienia kompostu, który upiększy tereny zielone w obiekcie.

Materiały i techniki budowlane zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju

Budując lub remontując hotel, warto korzystać z materiałów i technik budowlanych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. Niektóre materiały, które posiadają ten certyfikat, to farby naturalne, drewno i korek.

Ochrona różnorodności biologicznej

Twoja firma hotelarska musi aktywnie przyczyniać się do ochrony bioróżnorodności, ekosystemów i lokalnego krajobrazu. Przede wszystkim w miejscach niechronionych, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna.

Promowanie lokalnego zatrudnienia

Hotel powinien być źródłem miejsc pracy dla mieszkańców okolicznych miejscowości. W ten sposób można przyczynić się do ożywienia lokalnej gospodarki, co jest istotnym aspektem zrównoważonego rozwoju.

Kupowanie produktów lokalnych

Należy sporządzić listę lokalnych dostawców i zawrzeć umowy z tymi, którzy oferują najlepsze usługi. W ten sposób przyczyniasz się do rozwoju lokalnej gospodarki i sprawiasz, że ci mali przedsiębiorcy stają się widoczni

Wspieranie lokalnych przedsiębiorców

Jeśli jakiś lokalny przedsiębiorca poprosi o udostępnienie pomieszczeń w Twoim hotelu na spotkania biznesowe lub inne podobne działania, bez zastanowienia udziel mu wsparcia. W ten sposób przyczynicie się do rozwoju kulturalnej, społecznej i handlowej sfery waszej miejscowości.

Jeśli wiesz już, jak stworzyć podręcznik zrównoważonego rozwoju dla swojego hotelu, zastosuj go w praktyce i pracuj nad tym, by pozostawić pozytywny ślad na naszej planecie.

do zobaczenia w kolejnym artykule!

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zapisz się do naszych Newsletters