fbpx
ISO 14001-certificering: alle details

ISO 14001-certificering: alle details

Het is gebruikelijk dat u de laatste jaren in de context van de catering hebt gehoord over ISO 14001-certificering. Deze certificeringen hebben een grote impact op horeca- en cateringbedrijven, dus u moet er meer over te weten komen en op zoek gaan naar certificering voor uw bedrijf.

Ontdekwat ISO 14001-certificering is, wat de andere ISO-certificaten zijn, wat het nut ervan is en hoe u een ISO 14001-certificering kunt krijgen om te bewijzen dat uw bedrijf met succes voldoet aan de eisen inzake milieubeheer.

Wat is ISO 14001-certificering?

ISO 14001 erkend milieubeheer

ISO-certificaten zijn een garantie dat uw bedrijf voldoet aan een van de normen.

Met andere woorden, deze certificaten certificeren dat u elk van de activiteiten uitvoert en voldoet aan de normen die samen de ISO-voorschriften vormen.

In het geval van de ISO 14001-certificering gaat het om de documenten die bevestigen dat u in uw bedrijf een goed milieubeheervoert.

Op die manier weten uw klanten en leveranciers dat u een bedrijf bent dat bij zijn activiteiten rekening houdt met het milieu.

U verm ijdt ook een negatieve impact door gedragingen te vermijden die de klimaatverandering versterken.

Voordelen van ISO 14001-certificering

ISO 14001-certificering heeft verschillende zakelijke voordelen, te beginnen met het verbeterde imago dat uuitstraalt.

Zoals eerder gezegd, merken uw klanten en de mensen in uw bedrijf dat u zich inzet voor het milieu en groeit hun vertrouwen in uw bedrijf.

Het opent ook deuren voor u om alliantieste sluiten met bedrijven die door uw werk worden aangetrokken.

Anderzijds is het gemakkelijker om bedrijfsbeheersbeslissingen te nemen, aangezien elke actie moet passen in het actieplan dat voor het milieubeheer is opgesteld.

ISO 14001-certificering in de horeca

Milieubeheer bij restauratie

Horeca en catering zijn sectoren die een enorm verbruik van hulpbronnen hebben, zoals water en diverse grondstoffen.

Daarom is het belangrijk dat alle bedrijven in de sector worden aangemoedigd hun ISO 14001-certificering af te geven.

Deze norm stelt u in staat de juiste maatregelen te nemen om het verbruik te verminderen en zo de impact van uw bedrijf op het ecosysteem te beperken.

>  Verminderen, hergebruiken en recyclen in de horeca: de 3 V's

De voordelen van het starten van het ISO 14001-certificeringsproces zijn zichtbaar op de korte, middellange en lange termijn.

U begint uw middelen verstandig te beheren en vermijdt dat u voorraden van producten in korte perioden moet vernieuwen.

U zult ook merken hoe uw rekeningen voor zakelijke diensten steeds lager zullen worden, zodat u uw uitgaven kunt beperken en van de winst kunt genieten.

En geloof het of niet, maar klanten verkiezen bedrijven die ISO 14001-gecertificeerd zijn boven bedrijven die dat niet zijn, omdat ze de veranderingen en verbeteringen door milieubeheer opmerken.

Implementatie van ISO-certificering voor milieubeheer

Er zijn verschillende stappen die moeten worden gevolgd om ISO 14001, of de certificering voor milieubeheer, op de juiste manier in te voeren .

Kijk naar hun volgorde en begin uw bedrijf te veranderen naar zijn beste versie.

Bestudeer de vereisten van het ISO 14001-certificeringsproces

Allereerst moet u nagaan aan welke eisen moet worden voldaan in het ISO 14001-certificeringsproces.

Zodra u een goed inzicht hebt in de eisen, analyseert u aan welke u onmiddellijk kunt voldoen en aan welke u tijdig moet voldoen.

Op die manier kunt u beginnen met het doorvoeren van de wijzigingen in het beheer en voldoen aan de eisen, zonder dat dit gevolgen heeft voor het beheer en de dienstverlening van uw bedrijf.

Stel een actieplan op dat milieubeheer omvat

Het is niet alleen belangrijk dat u een idee heeft van de tijdschema’s, maar ook dat u alle informatie over milieubeheer in een actieplanopneemt.

In dit document worden alle te nemen maatregelen, de termijnen, de verantwoordelijke personen en de toezichthouders in detail beschreven.

Voorbeelden van wat het actieplan moet bevatten zijn essentiële bedrijfsprocedures en interne beleidshervormingen , alsmede instructies en beste praktijken die in de loop van de dag moeten worden gevolgd.

Op die manier zal al het personeel toegang hebben tot de relevante informatie om aan de veranderingen in het milieubeheer te voldoen en het proces te vergemakkelijken.

Bovendien moet dit actieplan worden ondersteund door een strikte documentatie van de acties die op bevredigende wijze zijn uitgevoerd en van de data waarop dat is gebeurd, zodat het kan worden gestaafd bij de aanvraag voor certificering.

Overleg met een certificeerder over de kwaliteit van uw plan

Als u niet zeker bent over de doeltreffendheid van uw actieplan, maak u dan geen zorgen.

>  Hoe ontwerp je een online restaurant menu dat je klanten zal verrassen

U kunt een audit plannen vóór de eindbeoordeling door de certificeerder om te zien hoe haalbaar uw beheer is en of er wijzigingen nodig zijn.

Zodra deze interne audit is goedgekeurd, kunt u kiezen voor een officiële audit door ISO-leden, die elke stap van het beheer in detail zullen bekijken en evalueren.

Deze ISO-controles kunnen enige tijd in beslag nemen, aangezien de documentatie en de praktijken van het personeel in de loop van de dagworden gecontroleerd.

Als de audits met succes worden doorstaan, geven zij uw ISO 14001-certificaat af, dat drie jaar geldig is.

Als u tijdens de evaluatie daarentegen niet aan de verwachtingen voldoet, moet u de tekortkomingen in het beheer verhelpen en opnieuw een certificeringaanvragen.

Deze audits kunnen ook worden voortgezet nadat u een ISO 14001-certificering hebt. Dit zal ervoor zorgen dat u een goed beheer voert, aangepast aan de behoeften en tekortkomingen van uw bedrijf.

Andere soorten ISO-certificering

Horecabedrijven hebben niet alleen een ISO 14001-certificering nodig. Er zijn andere certificeringen die gericht zijn op verschillende gebieden, naast milieukwesties. Laten we eens kijken wat ze zijn, zodat u kunt overwegen of u een van hen moet aanschaffen.

ISO 39001

ISO 39001-certificering komt overeen met de veiligheid die moet bestaan in het verkeer op wegen en andere landwegen.

In dit geval moeten bewegwijzering en maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid worden toegepast, zodat ongelukken die zouden kunnen worden veroorzaakt door een gebrek aan aanwijzingen, worden voorkomen.

ISO 5001

Anderzijds is de ISO 5001-certificering gericht op energiebeheer.

Elke onderneming die dit certificaat wenst te behalen, moet zich houden aan processen die het overmatig gebruik van energie verminderen, en overgaan tot een toestand van energie-efficiëntie.

ISO 45001

Een veel voorkomende ISO-certificering voor een bedrijf of onderneming is 45001.

Dit certificaat heeft betrekking op gezondheids- en veiligheidsbeheer op de werkplek.

Ondernemingen moeten aantonen dat zij de gezondheid en veiligheid van hun personeel te allen tijde en onder alle omstandigheden waarborgen.

ISO 9001

ISO 9001 is een norm die bepaalt hoe goed kwaliteitsbeheer eruit moet zien.

Op die manier handhaven de bedrijven steeds hetzelfde kwaliteitsniveau in alle productieprocessen die zij uitvoeren.

ISO 22301

ISO 22301 is bedrijfsgericht en heeft tot doel een goed geïmplementeerde bedrijfscontinuïteit te waarborgen.

Met andere woorden, elke onderneming moet weten wanneer zij haar capaciteit moet verbeteren en moet nagaan welke risico’s kunnen worden genomen zonder dat de onderneming daar nadeel van ondervindt.

ISO 27001

Tot slot heeft ISO 27001 betrekking op informatiebeheer.

Het is een certificaat dat alleen mag worden gehouden door ondernemingen die de veiligheidsnormen betreffende de behandeling van informatie en gegevens niet schenden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Abonneren op onze nieuwsbrieven