fbpx

Strategiczne kierunki nowego prawa o odpadach

Líneas estratégicas de la nueva ley de residuos

Po zatwierdzeniu projektu ustawy o odpadach przez Radę Ministrów i konsultacjach w sprawie dekretu królewskiego w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, oczekuje się, że zostaną wprowadzone przepisy wspierające ochronę środowiska.

Propozycje te, które trafią do nowego prawa o odpadach, wynikają z potrzeby przekształcenia obecnych modeli poprzez działania pozwalające na zmniejszenie szkód w środowisku, przy zastosowaniu zrównoważonych procesów.

Ideą kontynuacji tego wstępnego projektu jest promowanie ponownego wykorzystania produktów, ukończenie cyklu życia, maksymalne wykorzystanie zasobów i odzyskanie środowiska ekologicznego.

Ponadto proponuje się stosowanie takich podejść, jak eliminacja zbędnych zasobów, promowanie recyklingu i zachowanie średniego okresu życia produktów konsumenckich, które są ważnymi aspektami tych propozycji.

Jakie są strategiczne kierunki działania oczekiwane w związku z nowym prawem o odpadach?

Cuáles son las líneas estratégicas que se espera de la nueva ley de residuos

W celu promowania zróżnicowanej, zrównoważonej i realnej gospodarki projekt nowej ustawy o odpadach ustanowił pięć strategicznych kierunków, które mają przynieść korzyści społeczeństwu i jego środowisku.

Pomysły, które mają być zawarte w tej nowej ustawie, są następujące

Opakowania redukcyjne

Zmniejszy to ilość odpadów, które nie mogą być poddane recyklingowi lub ponownie wykorzystane do produkcji kompostu.

Unikanie dodatkowych kosztów, które użytkownicy muszą ponieść przy składaniu zamówienia w restauracji lub odbiorze usługi.

Ideą jest zapewnienie alternatywy, która pozwoli na spożywanie produktów w domu bez używania pojemników, które zanieczyszczają środowisko.

Zwiększenie podaży produktów i elementów wielokrotnego użytku

Chodzi o to, że nowe prawo o odpadach gwarantuje i promuje wytwarzanie produktów wielokrotnego użytku i opakowań wolnych od elementów zanieczyszczających.

Udostępnianie branży gastronomicznej produktów wielokrotnego użytku, takich jak szklane butelki i pojemniki.

Określić przestarzałość i ułatwić naprawę

Oferując produkty o okresie trwałości zapewniającym zrównoważone rozwiązania i zapobiegające wykorzystaniu produktów, które nie mogą być poddane recyklingowi lub ponownie wykorzystane, w tym urządzeń o zaprogramowanej utracie przydatności do użytku.

W tym sensie ważne jest również omówienie statusu odpadów takich jak materace, meble i odpady tekstylne.

Promowanie zwrotu opakowań

W odniesieniu do nowych przepisów oczekuje się, że zostanie stworzony system składowania odpadów w celu zbierania zużytych pojemników na napoje z różnych sklepów.

Pozwoli to na ponowne użycie i recykling butelek, puszek i tetrabriku, które – jeśli nie zostaną prawidłowo zebrane – doprowadzą do zanieczyszczenia środowiska.

Uruchomienie selektywnej zbiórki odpadów

Kolejną kwestią, która ma stać się częścią nowych przepisów, jest selektywna zbiórka odpadów.

W tym celu proponuje się klasyfikację substancji organicznych, aby promować kompostowanie, sprzyjając regeneracji gleb i wdrożeniu udanego modelu, który usprawni zbieranie w pojemnikach.

Podobnie, inne rodzaje odpadów powinny być zbierane tak, aby mogły być kierowane do zakładów recyklingu lub utylizacji we właściwy sposób.

Propozycje dotyczące przekształcenia w kierunku zerowej ilości odpadów

Propuestas para alcanzar la transformación hacia el residuo cero

Aby osiągnąć transformację sprzyjającą zapobieganiu, ponownemu wykorzystywaniu i recyklingowi w przemyśle, konieczne jest wdrożenie szeregu propozycji, które są włączone do przepisów ustanowionych przez prawo, takich jak

  • Ustanowienie celów w zakresie redukcji ilości opakowań.
  • Zachęcać do sprzedaży produktów wielokrotnego użytku.
  • Wdrożenie systemu kaucji za pojemniki na napoje.
  • Wyznaczyć cel skoncentrowany na zbiórce odpadów organicznych.
  • Ustanowienie jednolitego podatku od dumpingu i spalania.

W ten sposób moglibyśmy przyczynić się – w bardziej wyraźny i skuteczny sposób – do ochrony środowiska i zmniejszenia naszego śladu węglowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *