fbpx

Opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan voor de planeet

El calentamiento global y sus efectos sobre el planeta

De impact van de klimaatverandering op de planeet in de afgelopen decennia, door toedoen van de mens, heeft een reeks schadelijke effecten ontketend voor ons allen die op aarde wonen.

We hebben schade veroorzaakt aan diverse ecosystemen, we hebben de woestijnvorming van bossen bevorderd, we hebben soorten gedoofd en we hebben zelfs de ozonlaag aangetast, waardoor de temperatuur geleidelijk is gestegen.

In de loop der tijd hebben de industriële ontwikkeling en de technologische vooruitgang het dagelijks leven gemakkelijker gemaakt, maar de kosten daarvan zijn te hoog.

Het aantasten van het natuurlijk evenwicht van het milieu en dus van de omgeving waarin we leven.

Kom met ons mee om meer te weten te komen over de gevolgen van de opwarming van de aarde, de acties die de gevolgen ervan zullen verminderen en de maatregelen die de gevolgen ervan zullen helpen verminderen.

Wat is de opwarming van de aarde?

¿Qué es el calentamiento global?

De opwarming van de aarde is een van de oorzaken van de klimaatverandering. Het is verantwoordelijk voor de progressieve stijging van de temperatuur van de planeet. Het wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer die het klimaatsysteem van de aarde beïnvloeden.

Deze negatieve impact, veroorzaakt door de ongebreidelde activiteit van de mens, heeft de ijsbergen doen smelten en niet alleen de continenten, maar ook de oceanen en de atmosfeer doen opwarmen.

Effecten van de opwarming van de aarde

Efectos del calentamiento global

Er zijn veel effecten die kunnen voortkomen uit de opwarming van de aarde, deze kunnen onverwacht, in korte perioden en in sommige gevallen onomkeerbaar zijn.

Enkele van de gevolgen van de opwarming van de aarde zijn

 • Daling van het sneeuwniveau.
 • Het smelten van ijsbergen.
 • Stijgende zeespiegel.
 • Klimaat- en weersveranderingen.
 • Droogte.
 • Hittegolven.
 • Elektrische stormen.
 • Zware sneeuwval.
 • Verzuring van de oceanen.
 • Verlies van natuurlijke habitat.
 • Uitsterving van soorten.
 • Vermindering van de diversiteit in het ecosysteem.

Oorzaken van de opwarming van de aarde

Causas del calentamiento global

Een van de belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde als gevolg van menselijk handelen op het gebied van het milieu is dat we hebben:

 1. Gasemissies: waarbij broeikasgassen zoals kooldioxide, methaan en andere gassen uit de industrie vrijkomen, die schadelijk zijn voor de planeet.

En door hun deeltjes aan de ozonlaag bloot te stellen, zijn ze in staat deze te desintegreren door de directe invloed van de zonnestralen op de aarde te veroorzaken.

Dit effect laat niet alleen een geleidelijke stijging van de temperatuur zien, maar ook de verandering van de levenscycli, waarbij verplaatsing noodzakelijk is om voedselcrises te overwinnen.

 1. Ontbossing: veroorzaakt door het ongedifferentieerd kappen van bomen, een actie die het evenwicht met het milieu volledig verandert, waardoor de mogelijkheid om kooldioxide in zuurstof om te zetten wordt beperkt.

Dit verlaagt de kwaliteit van de lucht die we inademen en verhoogt de uitstoot van kooldioxide, wat bijdraagt aan de aantasting van de ozonlaag.

 1. Gebruik van meststoffen: gebruikt door de voedingsindustrie om de voedselproductie te verhogen en te voldoen aan de hoge eisen van de markt.
>  Wat zijn de voordelen van tarwebrood?

Deze meststoffen worden gemaakt van stikstofoxide, een element dat schadelijker is dan kooldioxide en dat bij langdurig gebruik schade toebrengt aan de akkers.

 1. Fossiele brandstoffen: zijn een belangrijke factor in de opwarming van de aarde, de verbranding van fossiele brandstoffen genereert een hogere uitstoot van koolstofdioxide waardoor de temperatuur stijgt.

De brandstoffen die worden verbrand zijn verantwoordelijk voor de negatieve effecten op het milieu, door het vrijkomen van vervuilende deeltjes.

Gevolgen van de opwarming van de aarde

Consecuencias del calentamiento global

De gevolgen van de opwarming van de aarde bepalen de uitkomst van negatieve menselijke handelingen op het milieu.

Ze hebben invloed op het milieu, de gezondheid, de economie en de maatschappij, maar ook op de interactie met de natuur. Een aantal van de gevolgen van de opwarming van de aarde zijn:

Verandering in ecosystemen

Door de opwarming van de aarde vinden er veel veranderingen plaats in de ecosystemen die het klimaat beïnvloeden, met als gevolg dat er onbekende patronen ontstaan die niet conform de normaliteit zijn

Temperatuurveranderingen, droogte en overstromingen zijn enkele van de factoren die deze veranderingen veroorzaken en die een adequate aanpassing in de weg staan.

Gletsjersmelting

De effecten van hoge temperaturen op de opwarming van de aarde leiden tot het smelten van gletsjerijs en dus tot een stijging van de zeespiegel.

Het tonen van veranderingen die niet alleen de mens, maar ook de flora en fauna beïnvloeden, waardoor de patronen van de watercirculatie een potentiële bedreiging worden en het overleven in deze ecosystemen wordt belemmerd.

Zeespiegelstijging

Zoals we al zeiden, smeltend ijs giet veel water in de zeeën en oceanen, waardoor het zeeniveau stijgt en het klimaat van de planeet ontelbare keren verandert.

Dit kan zelfs verwoestende gevolgen hebben, zoals het verdwijnen van sommige eilanden en het feit dat sommige steden veel dichter bij de kust komen te liggen.

Stormen

Door de hoge temperaturen worden de regens minder frequent, maar wanneer ze zich voordoen zijn ze intenser en duurzamer en veroorzaken ze in de meeste gevallen ernstige overstromingen.

Orkanen

De overtollige warmte van de planeet wordt door orkanen verdeeld van de heetste naar de koudste gebieden, maar als de temperatuur stijgt worden de orkanen onstuimiger.

Het veroorzaakt de vernietiging van steden, gewassen, verlies van openbare diensten en het uitbreken van ziekten.

Temperatuurverhoging

De stijging van de temperatuur als gevolg van de accumulatie van broeikasgassen leidt tot ernstige klimaatproblemen zoals droogte, brandrisico’s, ontbossing en ontheemding.

Hittegolven

Hittegolven worden geproduceerd door de verbranding van fossiele brandstoffen, waardoor een toename van de warmte wordt veroorzaakt die niet alleen de gezondheid beïnvloedt, maar ook levens in gevaar brengt.

Uitsterving van diersoorten

Door de klimaatveranderingen als gevolg van de stijging van de temperatuur zijn diersoorten niet in staat zich aan te passen.

>  Bouw uw thuiscomposteringssysteem: stap voor stap

Deze situatie leidt tot het verlies van trekvermogen, de dood van soorten door verdrinking of door het ontbreken van een geschikt leefgebied om zich te ontwikkelen.

Toename van de kosten van voedsel

De gevolgen van de opwarming van de aarde hebben niet alleen gevolgen voor de voedselproductie, maar ook voor de gewassen.

Dit is te wijten aan de invloed van klimaatveranderingen op het dagelijks leven, waarbij het mogelijk is om het hele gewas te verliezen of de waarde ervan te verhogen door voedseltekorten.

Het genereren van een toename van de armoedecijfers, gebrek aan voedsel en in sommige gevallen verplaatsing van hele dorpen naar andere plaatsen waar ze voedsel kunnen vinden.

Verspreiding van de ziekte

Veranderingen in de temperatuur kunnen leiden tot de verspreiding van ziekten die zich – als gevolg van de klimaatverandering – kunnen gaan ontwikkelen.

Het verschijnen van tropische ziekten zoals dengue en de ziekte van Chagas zijn enkele van de aandoeningen die zich in koude gebieden kunnen beginnen te verspreiden.

Hoe kunnen we de opmars van de opwarming van de aarde voorkomen?

¿Cómo evitar el avance del calentamiento global?

Om de opwarming van de aarde te voorkomen is het noodzakelijk om acties uit te voeren die oplossingen genereren om deze ernstige realiteit, die de mensheid treft, het hoofd te bieden.

Tegenover dit probleem is het ideaal om maatregelen te nemen die bijdragen aan:

 • Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
 • Om de toename van de verbranding van fossiele brandstoffen te voorkomen.
 • Het vermijden van water-, lucht- en bodemverontreiniging.

Enkele van de voorgestelde acties om de opwarming van de aarde te voorkomen zijn

 • Kies, voor zover mogelijk, voor het gebruik van hernieuwbare energie.
 • Maak gebruik van de capaciteits- en energiebesparingsprogramma’s bij het gebruik van de wasmachine.
 • Draai de kraan dicht terwijl u uw tanden poetst, afwas doet en uzelf inzeept als u een douche neemt.
 • Schakel de elektronica uit als u klaar bent met het gebruik ervan.
 • Regel de thermostaat van uw koelkast.
 • Vermijd het plaatsen van warm voedsel in de koelkast.
 • Gebruik spaarlampen en schakel ze uit als u ze niet gebruikt.
 • Vermijd het gebruik van airconditioning.
 • Hergebruiken of recyclen van papier.
 • Vermijd het gebruik van sprays.
 • Gebruik biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen.
 • Geef planten op het koelste moment van de dag water om verdamping van het water te voorkomen.
 • Droge kleren door ze in de zon te leggen.
 • Zorg ervoor dat er geen waterblikken op de kranen staan om geen water te verspillen.
 • Bevordering van duurzame praktijken die afvalscheiding stimuleren.
 • Gebruik de fiets of loop naar nabijgelegen plaatsen.
 • Koop biologisch voedsel.
 • Gebruik een stoffen zak om uw aankopen in op te bergen.
 • Verminder het gebruik van kunststoffen.
 • Kies voor producten die op een duurzame manier zijn gemaakt.
 • Respecteer het milieu.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *