fbpx
Hernieuwbare energiebronnen Wat zijn ze en waarom zouden we ze gebruiken?

Hernieuwbare energiebronnen Wat zijn ze en waarom zouden we ze gebruiken?

Het is noodzakelijk de beweegredenen voor het gebruik van hernieuwbare energie te begrijpen, vooral in een tijd waarin de planeet in toenemende mate te lijden heeft onder de slijtage van onze vraag naar grondstoffen.

Anderzijds neemt bij het gebruik van traditionele energiebronnen de vervuiling door kooldioxide-emissies elk jaar toe.

Vervanging van traditionele energiebronnen door hernieuwbare energiebronnen is milieuvriendelijk, omdat daarmee de grote en vervuilende uitstoot van broeikasgassen verdwijnt.

Het veranderen van de energie die we dagelijks gebruiken is slechts een van de stappen die moeten worden genomen om een significante bijdrage te leveren aan het terugdringen van de vervuiling.

Neem deel aan het gebruik van hernieuwbare of alternatieve energieën in uw woning door ze allemaal te leren kennen en na te gaan welke haalbaar is voor uw levensstijl.

wat zijn hernieuwbare energieën?

¿Qué son las energías renovables?

Hernieuwbare energie is het soort energie dat een natuurlijke oorsprong heeft en oneindigis.

Men zegt dat hernieuwbare energieën oneindig of onuitputtelijk zijn, omdat ze zich op natuurlijke wijze kunnen regenereren en omdat ze een grote hoeveelheid energie bevatten.

Bij de productie ervan wordt geen brandstof gebruikt, zodat ze geen vervuilende stoffen produceren die in het milieu terechtkomen.

Soorten hernieuwbare energie

Tipos de energías renovables

Over het algemeen zijn hernieuwbareenergiebronnen afkomstig van zon, water, biomassa of wind.

Deze natuurlijke hulpbronnen worden omgezet met behulp van instrumenten die ze in elektriciteit omzetten.

>  Aloë vera: eigenschappen en toepassingen

Enkele van de soorten alternatieve energie die vaak worden gebruikt voor omzetting in elektrische energie zijn:

Zonne-energie

Zonne-energie wordt verkregen uit de straling van de zon. Zonne-energie wordt onderverdeeld in drie soorten: thermische, fotovoltaïsche en passieve energie.

Thermische zonne-energie wordt verkregen door een stof – meestal water – in een thermische zonne-energiecentrale te verhitten met behulp van zonnestraling.

Dit proces produceert de energie die nodig is om de dynamo’s aan te drijven die elektriciteit opwekken.

Fotovoltaïsche zonne-energie zet zonne-energie om in elektrische energie door middel van een machine die de zonnestraling transporteert, fotovoltaïsch genoemd.

Passieve zonne-energie tenslotte wordt geproduceerd door gebruik te maken van zonnestraling als middel om energie te verkrijgen, maar zonder een transformatieproces te doorlopen.

Hydro-elektrische energie

Hydro-elektrische energie wordt geproduceerd in centrales waar water met grote snelheid en kracht over een dam valt.

De kracht van het vallende water brengt zijn energie over op hydraulische turbines die de geproduceerde energie delen met generatoren die deze omzetten in elektriciteit.

Windenergie

Windenergie wordt geproduceerd door de energie van de wind te gebruiken om deze om te zetten in elektrische energie.

Dit type energie wordt ontwikkeld naar gelang van de soorten windturbines die worden gebruikt om elektriciteit te produceren.

De eerste is traditionele energie op het land, waarbij grote windmolensworden gebouwd om de energie van luchtstromen om te zetten in elektrische energie.

Het andere type energie is windenergie op zee, waarbij gebruik wordt gemaakt van de luchtstromen die met grote kracht en snelheid in zee worden geproduceerd.

Biomassa

Biomassa is een alternatieve energiebron waarbij het organische afval dat mensen in hun respectieve recyclagebakken deponeren, wordt verbrand in een verbrandingsproces.

>  Hoe plant je een boom?

Geothermische energie

Geothermische energie wordt verkregen door gebruik te maken van de warmte die uit de kern van de aarde vrijkomt, via krachtcentrales die zich in reservoirs bevinden.

De afzettingen waaruit geothermische energie wordt geproduceerd zijn warm water of droge afzettingen.

Voordelen van het gebruik van hernieuwbare energieën

Ventajas del uso de las energías renovables

Hernieuwbare of alternatieve energie heeft grote voordelen voor het milieu en voor de economie van een land.

Aangezien het energieën zijn die worden verkregen uit natuurlijke bronnen zoals lucht, zon of water, kunnen ze gemakkelijk worden geregenereerd.

Bovendien zijn ze gemakkelijk te gebruiken bij de omzetting van energie in elektriciteit.

wat zijn hun voordelen en de kenmerken die ze gemeen hebben? Lees verder om erachter te komen.

Ze zorgen voor werkgelegenheid

Energiecentrales en industrieën waarin energie wordt omgezet, hebben mensen nodig voor het bouwproces.

Daarnaast hebben ze ook mensen nodig voor het dagelijkse onderhoud en de bediening van elk van de bedrijfsonderdelen.

Schoon en milieuveilig

Geen van de hernieuwbare energiebronnen wordt gebruikt of omgezet, dus stoten ze geen broeikasgassen uit.

Ze stoten ook slechts een kleine hoeveelheid kooldioxide uit tijdens de bouw van sommige projecten.

Belang van het gebruik van hernieuwbare energieën en hun effect op het milieu

Importancia del uso de las energías renovables y su impacto en el medio ambiente

Waterkracht is de meest gebruikte energiebron ter wereld. Zij wordt gevolgd door windenergie, zonne-energie en fotovoltaïsche zonne-energie.

Dit is een teken van het werk dat de landen verrichten om bij te dragen tot de vermindering van de milieuverontreiniging en de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

Het gebruik van hernieuwbare energie zal bijdragen tot een drastische vermindering van de uitstoot van broeikasgassen zoals kooldioxide.

Dus waar wacht u nog op om hernieuwbare energie te gaan gebruiken? Laten we het doen voordat het te laat is voor de planeet.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Abonneren op onze nieuwsbrieven