fbpx

Strategische lijnen van de nieuwe afvalwet

Líneas estratégicas de la nueva ley de residuos

Na de goedkeuring van het wetsontwerp inzake afval door de Ministerraad en het overleg over het koninklijk besluit inzake verpakkingen en verpakkingsafval, wordt verwacht dat de wetgeving ter bevordering van het milieubehoud ten uitvoer wordt gelegd.

Deze voorstellen, die in de nieuwe afvalwet zullen worden opgenomen, vloeien voort uit de noodzaak om de huidige modellen te transformeren, door middel van acties die het mogelijk maken om de schade aan het milieu te beperken, met behulp van duurzame processen.

Het idee om met dit voorontwerp verder te gaan is het bevorderen van het hergebruik van producten, het voltooien van de levenscyclus, het optimaal benutten van hulpbronnen en het bereiken van het herstel van het ecologische milieu.

Verder wordt voorgesteld om benaderingen toe te passen zoals het elimineren van onnodige hulpbronnen, het bevorderen van recycling en het behoud van de gemiddelde levensduur van consumentenproducten zijn belangrijke aspecten van deze voorstellen.

Wat zijn de strategische lijnen die van de nieuwe afvalwet worden verwacht?

Cuáles son las líneas estratégicas que se espera de la nueva ley de residuos

Om een gediversifieerde, duurzame en reële economie te bevorderen, zijn in het ontwerp van de nieuwe afvalwet vijf strategische lijnen vastgelegd die de samenleving en het milieu ten goede moeten komen.

De ideeën die worden gepromoot om in deze nieuwe wet te worden opgenomen zijn

Reductie van verpakkingen

Op deze manier wordt de hoeveelheid afval die niet kan worden gerecycled of hergebruikt voor het maken van compost verminderd.

Dit vermijdt de extra kosten die gebruikers moeten betalen bij het bestellen van een restaurant of een afhaalservice.

Het idee is om een alternatief te bieden dat het mogelijk maakt om producten thuis te consumeren zonder gebruik te maken van containers die het milieu vervuilen.

>  Hoe maak je een bijenhotel

Het aanbod van producten en herbruikbare artikelen vergroten

Het idee is dat de nieuwe afvalwet de productie van herbruikbare producten en verpakkingen zonder vervuilende elementen zal garanderen en bevorderen.

Het beschikbaar stellen van herbruikbare producten zoals flessen en glazen verpakkingen aan de horeca.

Het bepalen van veroudering en het faciliteren van reparatie

Door producten aan te bieden met een levensduur die duurzame oplossingen biedt en door te voorkomen dat producten worden gebruikt die niet kunnen worden gerecycled of hergebruikt, met inbegrip van apparaten van geprogrammeerde veroudering.

In die zin is het ook belangrijk om de status van afval zoals matrassen, meubels en textielafval te bespreken.

Het bevorderen van de terugkeer van containers

Verwacht wordt dat de nieuwe wetgeving het mogelijk zal maken om een afvalopslagsysteem op te zetten om gebruikte drankverpakkingen bij verschillende winkels op te halen.

Zo kunnen flessen, blikjes en tetrabrik worden hergebruikt en gerecycled, die – wanneer ze niet correct worden ingezameld – uiteindelijk het milieu verontreinigen.

Activeer de gescheiden afvalinzameling

De gescheiden inzameling van afval is een ander punt dat naar verwachting deel zal uitmaken van de nieuwe wetgeving.

Daartoe wordt voorgesteld het organisch materiaal te classificeren om de compostering te bevorderen, waarbij het herstel van de bodem wordt bevorderd en een succesvol model wordt toegepast dat de inzameling in de containers zal verbeteren.

Ook andere soorten afval moeten worden ingezameld, zodat ze op de juiste manier naar recycling- of verwijderingsbedrijven kunnen worden geleid.

Voorstellen voor het bereiken van een transformatie in de richting van nul afval

Propuestas para alcanzar la transformación hacia el residuo cero

Om een transformatie te bereiken die preventie, hergebruik en recycling in de industrie bevordert, is het noodzakelijk om een reeks voorstellen uit te voeren die zijn opgenomen in de bij wet vastgestelde regelgeving, zoals

  • Vaststellen van doelstellingen voor de vermindering van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal.
  • De verkoop van herbruikbare producten aanmoedigen.
  • Implementeer een statiegeldsysteem voor drankverpakkingen.
  • Stel een doel dat gericht is op de inzameling van organisch afval.
  • Een enkele belasting op het storten en verbranden van afval invoeren.
>  Hoe maak je stap voor stap een thuiskas

Op deze manier zouden we – op een meer gearticuleerde en effectieve manier – kunnen bijdragen aan het behoud van het milieu en de vermindering van onze ecologische voetafdruk.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *